top of page

קשת - רשת קהילות מגורים סטודנטיאליות

בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית אשר מקיימים בתוכם חיים גאים ומאפשרים יצירה משותפת מתוך הזהות הגאה והמשך חיים בוגרים כלהט"ב.

 

ערכים ועקרונות מובילים

שוויון | רב-גוניות | אהבת האדם | שיתוף | דמוקרטיה | התיישבות | פיתוח הפריפריה | מנהיגות צעירה.

 

מטרות

  • קיום מרחבים להט"בים יוזמים, מעורבים בחברה ובקהילה המקומית אשר מקיימים אינטראקציה מתמדת עם הקהילה המקומית ופועלים בתוכה ומתוכה, מתוך הזהות הגאה.

  • חיים בקהילה גאה שמאפשרת יצירה משותפת להט"בית בעלת ערך ומשמעות עבור המשתתפים בה ועבור הסביבה.

  • יצירת תרבות גאה, אקטיביזם וחינוך במרחב המקומי, בשיתוף עם הארגונים הגאים במרחב.

  • פיתוח מנהיגות להט"בית צעירה.

  • פיתוח הפריפריה הגאוגרפית והחברתית.
     

קצת על הפרויקט

קשת הינה רשת קהילות צעירים גאות שמטרתה לעודד התיישבות של חברי וחברות הקהילה הגאה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל.

רבים מחברי וחברות הקהילה הגאה עוזבים את סביבת המגורים שלהם מיד עם סיום התואר לסביבות מגורים הנחשבות לנוחות יותר עבור הקהילה הגאה. קהילות קשת יוצרות מרכזים להט"בים מעורבים ומעורים בשכונה, אשר משפרות את האקלים עבור הקהילה הגאה. בכך, אנו מעודדים את הישארות הצעירים לאחר סיום התואר.

:קהילות קשת מציעות תוכנית ייחודית הכוללת שלושה מרכיבים

  • התנדבות במסגרות קיימות בעיר המגורים (בהיקף של 140 שעות למלגאי).

  • הקמת פרויקט בשיתוף עם התושבים בשכונת המגורים (בהיקף של 70 שעות למלגאי).

  • חיי קהילה, שיח והעשרה בתחומי הקהילה הגאה והמעורבות החברתית והכשרות מקצועיות (ההכשרות בהיקף של 60 שעות למלגאי).

 

לאחר סיום התואר, הסטודנטים והסטודנטיות ימשיכו לקבל ליווי, כיחידים וכקבוצה. זאת, בכדי שהם יוכלו להמשיך להשפיע ולהיטמע במרקם החיים המקומי.

הקהילה הראשונה בבאר שבע

הסטודנטים והסטודנטיות אשר לוקחים חלק בקהילה גרים בשכונה ג'. כל סטודנט מקבל מלגה של 10,000 ₪ עבור מעורבות חברתית בקהילה. מתוך רצון לפתח את הקהילה הגאה בבאר שבע הוחלט כי בשנה הראשונה מרבית הסטודנטים יתנדבו במסגרות של הקהילה הגאה בעיר. במקביל, הסטודנטים עומלים בימים אלו על שני פרויקטים ראשונים בשכונה ג'. על הפרויקטים הם עובדים בשיתוף עם תושבי השכונה ועם ארגונים נוספים שפועלים בשכונה. 

בנוסף, הסטודנטים עוברים תכנים, הכשרות ופעילויות הנוגעים לקהילה הגאה, למעורבות חברתית ולמנהיגות במסגרת מפגשים קבועים לאורך השנה וכן בסמינרים.

למה סטודנטימ.ות?

סטודנטים וסטודנטיות נמצאים בשלב של בניית זהות. תקופת הלימודים מאפשרת לצעירים להשקיע מזמנם וממרצם למען מטרות החשובות להם וכן להתנסות בצורות חיים חדשות. אנחנו מאמינים שכפר סטודנטיאלי אשר מחבר בין פרטים ומקיים בתוכו קהילה חברתית ומשימתית יאפשר יצירה משמעותית גאה במרחב העירוני. באמצעות הכפר נפתח אצל הסטודנטים והסטודנטיות תחושת אחריות למרחב הקהילתי מתוך הזהות הגאה.

 

למה כפר סטודנטימ.ות?

בסקר שערכנו בקרב סטודנטים וסטודנטיות מצאנו כי רבים מחפשים להיות חלק מקהילה משמעותית אשר תפעל למען ומתוך הזהות הגאה במרחב המקומי. עוד עלה כי קהילה גיאוגרפית מהווה מרחב מגורים בטוח, תומך ומכיל בתוך הסביבה האקדמית, בו הם יוכלו לחיות בפתיחות ונינוחות, ולפתח חיי חברה משמעותיים שעונים על הצרכים של החברים בה.

bottom of page