top of page

קמפוס בטוח ללהט"ב

פרויקט "קמפוס בטוח" פועל לקידום מרחב בטוח במוסדות להשכלה גבוהה. 

בשנת 2017 ערך מכון המחקר של איגי, מכון מגנוס הירשפלד, מחקר אקלים במוסדות להשכלה גבוהה.

המחקר כלל 662 משיבים מ- 53 מוסדות להשכלה גבוהה. 
 

בין ממצאי המחקר:

 • שני שליש מהסטודנטים חשופים להערות פוגעניות, קללות ובדיחות הקשורות לנטייה מינית או לזהות מגדרית.

 • 26.1% מהסטודנטים והסטודנטיות הגאים חוו הטרדה מינית במסגרת המוסד להשכלה גבוהה בו הם לומדים. מספר זה גבוה פי 6.5 משיעור ההטרדות המיניות של כלל הסטודנטים בישראל.

 • 61% מהסטודנטים נמנעו לחשוף את נטייתם המינית או זהותם המגדרית במסגרת לימודיהם.

 • כ-50% מהסטודנטים דיווחו שאינם חשים בביטחון, אצל רובם הסיבה לחוסר הביטחון הייתה נטייתם המינית, זהותם המגדרית והתנהגותם המגדרית.

מטרות הפרויקט: 

1.    קידום ערכים של סובלנות, קבלת האחר ושוויון באמצעות שיח חיובי, סבלני ומכיל כלפי הקהילה.
2.    יצירת אקלים חינוכי בטוח ומכיל לסטודנטים וסטודנטיות גאים שיאפשר להם לממש את הפוטנציאל האקדמי שלהם.
3.    עידוד יזמות ועשייה חברתית סטודנטיאלית גאה במוסדות האקדמיים ומחוצה להם.

1. מרחב בטוח מהטרדות ופגיעות מיניות:

 • הסברה על הטרדות מיניות בהקשר של הקהילה הגאה במסגרת הלומדה של מוסד הלימודים או כל פעילות אחרת שהמוסד עורך בנושא.

 • הכשרת הנציבה הממונה למניעת הטרדות מיניות או גורם אחר לגבי אופן הטיפול בהטרדות מיניות בקהילה הגאה.

2. מרחב בטוח לכל מגדר:

 • הגדרת תא שירותים לא ממוגדר בכל פקולטה.

 • התאמת הטפסים לכלל המגדרים ולכלל סוגי המשפחות.

 • אפשרות להימנע מציון זיהוי מגדרי בתעודת הסיום של התואר.

3. מרחב בטוח ללמידה:

 • הכשרת סגל המתרגלים- העברת תכנים הנוגעים לקהילה בזמן הכשרת המתרגלים והמתרגלות.

 • הכשרת סגלים מנהלתיים של מחלקות וחוגים.

 • הכשרה חד שנתית לסגל ההוראה.

4. שילוב תכנים המקדמים שוויון וסובלנות:

 • עידוד בניית קורסים העוסקים בסוגיות להט"ביות ותאוריות קוויריות. בפקולטות הרלוונטיות.

 • עידוד שילוב תכנים הנוגעים לסוגיות להט"ביות ותאוריות קוויריות בקורסים קיימים. בקורסים ובחוגים הרלוונטיים.

 • קיום ימי עיון הנוגעים לקהילת הלהט"ב אשר נוגעים בתחומים של מקצועות הלימוד.

5. תמיכה בפעילות גאה:

 • תמיכה ביצירת קבוצת שווים לסטודנטים וסטודנטיות מהקהילה הגאה במסגרת מוסד הלימודים.

 •  ציון שלושה אירועים מתוך לוח האירועים של הקהילה הגאה בפעילויות עבור כלל הסטודנטים והסטודנטיות.

 • מתן נקודות זכות על מעורבות חברתית עבור פעילות למען הקהילה הגאה במוסד הלימודים ומחוצה לו.

חמישה צעדים ליצירת מרחב בטוח בקמפוס:

בואו נצא לדרך!
ישנם חמישה צעדים שיישומם יוביל ליצירת מרחב בטוח, מכבד ומכיל באקדמיה.

האחווה תלווה כל מוסד וכל בעל תפקיד אשר יבחרו לקדם את הצעדים הנ"ל.
הקמפוס שלך עומד בכל הקריטריונים? פנו אלינו במייל ותקבלו תו של "קמפוס בטוח"!

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו: students@lgbt.org.il

bottom of page