top of page

מי אנחנו?

עד שנת 2014, התקיימו ברחבי המוסדות האקדמיים בישראל מגוון התארגנויות סטודנטיאליות של קהילת הלהט"ב.

חלמנו

בתחילת שנת 2014 הגו חברי ההתארגנויות את הרעיון להקים ארגון ארצי שיתכלל ויתן מענה רחב ככל הניתן, בשלל פעילויות ומפגשים באקדמיה הישראלית.

בהחלטה משותפת, פנו לאגודה למען הלהט"ב, להתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית ולפר"ח - תכנית לאומית להשפעה חברתית ויחד חלמו והגשימו...  

הגשמנו

 בספטמבר 2014, נערך סמינר ההדרכה הראשון ל-15 הא.נשים שעתידים להקים תאים גאים ברחבי הארץ.

שם הארגון התקבל כחצי שנה לאחר תחילת הפעילות ולקראת הסמינר הארצי הראשון של האחווה.

רק בשנה השנייה התאים השונים החלו גם הם להיקרא "אחוות".

פעילות האחווה

במוסדות הלימוד

בין הפרויקטים שהאחווה מקיימת ניתן למצוא כנסים וימי עיון בנושאים הנוגעים לתחומי הלימוד (חינוך בראי להט"בי במכללות לחינוך, מודלים של משפחות בלימודי עו"ס, שיווק לקהילה הגאה בלימודי תקשורת ועוד), פרויקטים ואירועים ייחודיים להעלאת המודעות בנושאים הנוגעים לקהילה הגאה (תערוכות, הוצאה לאור של עיתונים קווירים, כתיבת מערכי פעילות להתנסויות בהוראה, קיום שולחנות עגולים, ציון יום ההבנ"ה ואירועי גאווה ועוד) וכן פרויקטים שמטרתם לקדם מרחב בטוח בתוך מוסדות הלימוד (הכשרות לסגלי ההוראה ולסגלים המנהלתיים, הגדרת שירותים לא ממוגדרים, הגברת השילוב של תכנים להט"בים בתוכניות הלימוד).

חשיבות הפעילות

בתקופה הסטודנטיאלית

מוסדות להשכלה גבוהה מהווים שלב קריטי בגיבוש הזהות של צעירים וצעירות – מחקרים הוכיחו כי לקשרים שצעיר יוצר עם קבוצת השווים ישנה משמעות מכרעת בגיבוש הזהות הגאה שלו ובביצוע סינתזה עם שאר הזהויות שלו. על כן, אנו רואים חשיבות מכרעת ליצירת חיבור בין הזהות הגאה, הזהות המקצועית (הדיספלינה הנלמדת) והזהות האזרחית (המעורבות החברתית הנדרשת מכל פרט בחברה).

למה צריך אחווה

במוסד הלימודים? 

נמצא כי כמחצית מהסטודנטים והסטודנטיות מהקהילה הגאה אינם חשים ביטחון במוסד הלימודים, אינם חושפים את זהותם המינית והמגדרית במסגרת הלימודים (60%) וכן חשופים בשיעורים של יותר מ- 26% להטרדות מיניות במסגרת הלימודים . 

מחקרים שנערכו במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל מראים כי לאקלים ולתרבות ארגונית במוסדות להשכלה גבוהה יש השפעה גדולה לתרומה להישגים של סטודנטים, ליצירתיות ולקידום מטרות ההשכלה הגבוהה. על פי אותם המחקרים אקלים מיטבי יכלול גם יצירה של סביבה בה מתקיים גיוון של סטודנטים ושל מרצים, בין היתר מבחינת זהות מגדרית ונטייה מינית.
 
bottom of page