top of page

קצת עלינו

האחווה הסטודנטיאלית הגאה היא הבית של הסטודנטיות והסטודנטים הגאים בקמפוס. האחווה יוצרת מרחבים של שייכות ומימוש עצמי. זאת, על ידי בניית קהילות שנותנות מרחב להט"בי חברתי, שווה זכויות וסובלני עבור הקהילה הגאה בתוך האקדמיה. האחווה פועלת למען שינוי חברתי עבור הקהילה הגאה בחברה בכלל ובמוסדות הלימוד בפרט.

למה צריך אחווה במוסד הלימודים? 

נמצא כי כמחצית מהסטודנטים והסטודנטיות מהקהילה הגאה אינם חשים ביטחון במוסד הלימודים, אינם חושפים את זהותם המינית והמגדרית במסגרת הלימודים (60%) וכן חשופים בשיעורים של יותר מ- 26% להטרדות מיניות במסגרת הלימודים . 
מחקרים שנערכו במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל מראים כי לאקלים ולתרבות ארגונית במוסדות להשכלה גבוהה יש השפעה גדולה לתרומה להישגים של סטודנטים, ליצירתיות ולקידום מטרות ההשכלה הגבוהה. על פי אותם המחקרים אקלים מיטבי יכלול גם יצירה של סביבה בה מתקיים גיוון של סטודנטים ושל מרצים, בין היתר מבחינת זהות מגדרית ונטייה מינית.

 

חשיבות הפעילות בתקופה הסטודנטיאלית
מוסדות להשכלה גבוהה מהווים שלב קריטי בגיבוש הזהות של צעירים וצעירות – מחקרים הוכיחו כי לקשרים שצעיר יוצר עם קבוצת השווים ישנה משמעות מכרעת בגיבוש הזהות הגאה שלו ובביצוע סינתזה עם שאר הזהויות שלו. על כן, אנו רואים חשיבות מכרעת ליצירת חיבור בין הזהות הגאה, הזהות המקצועית (הדיספלינה הנלמדת) והזהות האזרחית (המעורבות החברתית הנדרשת מכל פרט בחברה).

פעילות האחווה במוסדות הלימוד
האחווה פעילה כיום ב- 30 מוסדות לימוד. בכל מוסד קיימת קהילה אשר נפגשת במתכונת המתאימה לאופיו של מוסד הלימודים בו היא פועלת. מרבית הקהילות נפגשות אחת לשבוע ופועלות כקהילות חברתיות ומשימתיות.
במהלך המפגשים המשתתפים זוכים לקבוצת שייכות ונהנים מפעילות חברתית לצד עיסוק בנושאים שונים, כמו זהות גאה, זכויות להט"ב, מנהיגות, מעורבות חברתית, מגדר, זכויות נשים, מודלים להקמת משפחה, קהילות בחברה הישראלית ועוד. 
בין הפרויקטים שהאחווה מקיימת ניתן למצוא כנסים וימי עיון בנושאים הנוגעים לתחומי הלימוד (חינוך בראי להט"בי במכללות לחינוך, מודלים של משפחות בלימודי עו"ס, שיווק לקהילה הגאה בלימודי תקשורת ועוד), פרויקטים ואירועים ייחודיים להעלאת המודעות בנושאים הנוגעים לקהילה הגאה (תערוכות, הוצאה לאור של עיתונים קווירים, כתיבת מערכי פעילות להתנסויות בהוראה, קיום שולחנות עגולים, ציון יום ההבנ"ה ואירועי גאווה ועוד) וכן פרויקטים שמטרתם לקדם מרחב בטוח בתוך מוסדות הלימוד (הכשרות לסגלי ההוראה ולסגלים המנהלתיים, הגדרת שירותים לא ממוגדרים, הגברת השילוב של תכנים להט"בים בתוכניות הלימוד).


פעילות נוספת:

פרומים סטודנטיאלים גאים-מקצועיים – האחווה מפעילה בשיתוף פעולה עם ארגונים להט"בים מובילים ארבעה פורומים מקצועיים לסטודנטים.ות גאים הלומדים את מקצועות הרפואה, החינוך, הטיפול וההייטק-מדעים. לפרטים נוספים לחצו כאן.

סמינר ארצי – אירוע בהשתתפות 200 סטודנטים וסטודנטיות מכל הארץ. בסמינר המשתתפים עוברים תכנים הנוגעים לזהות הגאה, מנהיגות, אקטיביזם ומעורבות חברתית ולזהות המקצועית. הסמינר מייצר מסגרת ייחודית ומעצימה שאין כמוה כיום עבור צעירים להט"בים.

אירועים לציון חגים ומועדים – האחווה שמה דגש על יצירת אירועים אלטרנטיבים לתרבות הבילויים בקהילה הגאה אשר שמים דגש על המרחב הבטוח ועל פלטפורמות לשיח ולהכרות. בין האירועים מסיבת חנוכה, מסיבת פורים, מימונה, ל"ג בעומר.

קמפוס בטוח – תו תקן שניתן למוסדות לימוד אשר מקיימים סטנדרטים של מרחב בטוח. לפרטים נוספים על קמפוס בטוח

 

bottom of page