top of page

דרושים ודרושות

רוצה להוביל שינוי בקמפוס? רוצה להשפיע על הקהילה הגאה?

האחווה מחפשת אותך למגוון תפקידים משמעותיים בעבור מלגה שנתית:

מלגות שנתיות (לשנת הפעילות תשפ"ד 2023-2024):

רכז.ת קמפוס

רוצה להוביל שינוי אמיתי בקמפוס שלך? רוצה להנחות את האנשים שיחד תבנו קהילה שתביא לעולם טוב יותר? רוצה ליזום פרויקטים בתוך הקמפוס שלך?

 

במסגרת התפקיד:

● הנחיית מפגש שבועי בקמפוס או לחלופין קיום פעילות משמעותית בקמפוס במתווה שיסוכם עליו מראש**.
● קיום פעילות רציפה בנושאים להט"בים בהתאם לאופי הקמפוס ולתכנית העבודה השנתית.
● שיחה אישית עם רכז.ת האזור בתדירות מותאמת אישית ובהתאם להחלטה משותפת עם הנהלת האחווה.
● השתתפות בשני סמינרי הכשרה ובשני ימי העשרה ארציים במהלך השנה (הראשון יתקיים בתאריכים 8-9/9)
● יצירת אירוע שיא בסמסטר א' הפונה לכלל קהילת הקמפוס.
● הרמת אירוע גאווה בקמפוס בחודש הגאווה הפונה לכלל קהילת הקמפוס.
● עמידה בקשר שוטף עם אגודת הסטודנטים של הקמפוס בו מתקיימת הפעילות.
● הדרכה בסמינר ארצי במהלך סוף שבוע בסמסטר ב' והשתתפות בהכנות לקראתו.

דרישות התפקיד:

● מוטיבציה לשינוי חברתי והשפעה על קהילת הקמפוס (להט"בית ובכלל).
● יכולת ניהול שותפויות פנים וחוץ קמפוס.
● 
אחריות, יוזמה, יצירתיות.
● ניסיון בהדרכת ו/או בהנחיית קבוצות.
● ניסיון בהנעת וניהול מתנדבים- יתרון.
● יכולת הפקת אירועים - יתרון.

גובה המלגה  - 3,500/7,000 ש"ח

*הקמפוסים שטרם אוישו: מכללת אורנים, המכללה למנהל, האקדמית אונו, מכון ויצמן, המרכז האקדמי פרס, אקדמית תל אביב-יפו.

*כלל תפקידי המטה (מסומנים בכוכבית) כוללים:

● השתתפות בשני סמינרי הכשרה לאורך השנה.
● הדרכת והובלת שני סמינרים לצוות האחווה.
● הובלת הסמינר ארצי במהלך סוף שבוע בסמסטר ב' והובלת ההכנות לקראתו.
● השתתפות בשני ימי העשרה ארציים במהלך השנה.
● ישיבת מטה אחת לשלושה שבועות (12 בשנה).
● ליווי והובלת צוות.
● קבלת ליווי שוטף.

התפקיד נמשך שנה קלנדרית ומתחיל ב- 1/8/2023.

** מיועד לסטודנט.ית המוגדר.ת "מן המניין" והלומד.ת במוסדות הפועלים תחת המועצה להשכלה גבוהה.

***בכפוף לאישור התוכנית

bottom of page