top of page

דרושים ודרושות

רוצה להוביל שינוי בקמפוס? רוצה להשפיע על הקהילה הגאה?

האחווה מחפשת אותך למגוון תפקידים משמעותיים בעבור מלגה שנתית:

מלגות שנתיות (לשנת הפעילות תשפ"ד 2023-2024):

רכז.ת קמפוס

רוצה להוביל שינוי אמיתי בקמפוס שלך? רוצה להנחות את האנשים שיחד תבנו קהילה שתביא לעולם טוב יותר? רוצה ליזום פרויקטים בתוך הקמפוס שלך?

 

במסגרת התפקיד:

● הנחיית מפגש שבועי בקמפוס או לחלופין קיום פעילות משמעותית בקמפוס במתווה שיסוכם עליו מראש**.
● קיום פעילות רציפה בנושאים להט"בים בהתאם לאופי הקמפוס ולתכנית העבודה השנתית.
● שיחה אישית עם רכז.ת האזור בתדירות מותאמת אישית ובהתאם להחלטה משותפת עם הנהלת האחווה.
● השתתפות בשני סמינרי הכשרה ובשני ימי העשרה ארציים במהלך השנה (הראשון יתקיים בתאריכים 8-9/9)
● יצירת אירוע שיא בסמסטר א' הפונה לכלל קהילת הקמפוס.
● הרמת אירוע גאווה בקמפוס בחודש הגאווה הפונה לכלל קהילת הקמפוס.
● עמידה בקשר שוטף עם אגודת הסטודנטים של הקמפוס בו מתקיימת הפעילות.
● הדרכה בסמינר ארצי במהלך סוף שבוע בסמסטר ב' והשתתפות בהכנות לקראתו.

דרישות התפקיד:

● מוטיבציה לשינוי חברתי והשפעה על קהילת הקמפוס (להט"בית ובכלל).
● יכולת ניהול שותפויות פנים וחוץ קמפוס.
●אחריות, יוזמה, יצירתיות.
● ניסיון בהדרכת ו/או בהנחיית קבוצות.
● ניסיון בהנעת וניהול מתנדבים- יתרון.
● יכולת הפקת אירועים - יתרון.

גובה המלגה  - 3,500/7,000 ש"ח

רכז.ת האחווה הטרנסית

רוצה להוביל התארגנות של סטודנטים.ות על הקשת הטרנסית? רוצה ליזום פרויקטים לטובת הקהילה ולהילחם ביחד בטרנספוביה?
 

במסגרת התפקיד:

● בניית תכנית עבודה שנתית הכוללת מיפוי צרכים, בניית מפגשים ויצירת פרויקטים. 
● קיום פעילות רציפה בהתאם לאופי הקבוצה ולתכנית העבודה השנתית.
● עמידה בקשר שוטף עם השותפים להפעלת הפרויקט.
● יצירה ושמירה על קשר עם הארגונים הטרנסיים ועם אגודות הסטודנטים הרלוונטיות ברחבי הארץ.
● קבלת ליווי וקיום שיחה אישית בהתאם לצורך.

● השתתפות בשני סמינרי הכשרה ובשני ימי העשרה ארציים במהלך השנה (הראשון יתקיים בתאריכים 8-9/9).

● יצירת אירוע שיא.

● הדרכה בסמינר ארצי במהלך סוף שבוע בסמסטר ב' והשתתפות בהכנות לקראתו.

● התפקיד בשיתוף וליווי של המרכז הטרנסי ודורש נוכחות פיזית קבועה במרכז בת"א.

דרישות התפקיד:
● השתייכות לקהילה הטרנסית.

מוטיבציה לשינוי חברתי והשפעה על הקהילה הלהט"בית בכלל והטרנסית בפרט.

● אחריות, יוזמה, יצירתיות.

● ניסיון בהנחיית/הדרכת קבוצות - יתרון.
● ניסיון בהנעת פרויקטים והפקת אירועים - יתרון. 

● למען המשכיות הקבוצה - יינתן יתרון לסטודנט.ית בשנה א'-ב'.

גובה המלגה - 7,000-10,000 ש

*כלל תפקידי המטה (מסומנים בכוכבית) כוללים:

● השתתפות בשני סמינרי הכשרה לאורך השנה (הראשון יתקיים בתאריכים 18-19/8 והשני בתאריכים 8-9/9).
● הדרכת והובלת שני סמינרים לצוות האחווה.
● הובלת הסמינר ארצי במהלך סוף שבוע בסמסטר ב' והובלת ההכנות לקראתו.
● השתתפות בשני ימי העשרה ארציים במהלך השנה.
● ישיבת מטה אחת לשלושה שבועות (12 בשנה).
● ליווי והובלת צוות.
● קבלת ליווי שוטף.

התפקיד נמשך שנה קלנדרית ומתחיל ב- 1/8/2023.

** מיועד לסטודנט.ית המוגדר.ת "מן המניין" והלומד.ת במוסדות הפועלים תחת המועצה להשכלה גבוהה.

***בכפוף לאישור התוכנית

bottom of page