top of page

דרושים ודרושות

רוצה להוביל שינוי בקמפוס? רוצה להשפיע על הקהילה הגאה?
האחווה מחפשת אותך למגוון תפקידים משמעותיים בשכר או בעבור מלגה שנתית:

מלגות שנתיות (לשנת הפעילות תשפ"ג):

רכז.ת אזור צפון*

רוצה ללוות צוות של רכזי.ות קמפוס מוכשרים? רוצה להוביל אזור בארץ לעבר השינוי? רוצה להיות הדמות המשמעותית בחייהם של חברי הצוות שלך?

 

במסגרת התפקיד:

● ליווי והובלה שוטפים של רכזי.ות הקמפוס באזור הגיאוגרפי הרלוונטי (כולל שיחה שבועית עם כל רכז.ת, ביקור בכל קמפוס אחת לסמסטר ושיחות משוב בין הסמסטרים).

● בנייה של תוכניות עבודה שנתיות ומעקב אחריהן

● הדרכת צוות האזור בסמינרים במהלך השנה.
● הובלת יום גיבוש צוותי בסמסטר א'.
● השתתפות פעילה במטה הארצי.
● שמירה על קשר עם אגודות הסטודנטים באזור הפעילות.
● לקיחת חלק פעיל ומעורבות בכלל אירועי האחווה לאורך השנה.

דרישות התפקיד:

● יכולת לראות תמונה רחבה.

● יכולת ללוות בעלי תפקיד בתוך תהליכים מורכבים ומגוונים.

● מנהיגות, יוזמה, סדר וארגון.

● ניסיון קודם בהובלת קבוצות/ ליווי/ הדרכה.

● מוטיבציה לשינוי חברתי והשפעה על קהילת הלהט"ב.

גובה המלגה  - 9750 ש"ח

רכז.ת קמפוס

רוצה להוביל שינוי אמיתי בקמפוס שלך? רוצה להנחות את האנשים שיחד תבנו קהילה שתביא לעולם טוב יותר? רוצה ליזום פרויקטים בתוך הקמפוס שלך?

 

במסגרת התפקיד:

● הנחיית מפגש שבועי בקמפוס או לחלופין קיום פעילות משמעותית בקמפוס במתווה שיסוכם עליו מראש.
● קיום פעילות רציפה בנושאים להט"בים בהתאם לאופי הקמפוס ולתכנית העבודה השנתית.
● קיום שיחה אישית שבועית עם רכז.ת האזור, ופגישת ליווי אחת לחודש.
● השתתפות בשני סמינרי הכשרה ובשני ימי העשרה ארציים במהלך השנה (הראשון יתקיים בתאריכים 16-17.9).
● יצירת אירוע שיא הפונה לכלל קהילת הקמפוס.
● הרמת אירוע גאווה בקמפוס בשבוע הגאווה הפונה לכלל קהילת הקמפוס.
● הדרכה והובלת סמינר ארצי במהלך סוף שבוע בסמסטר ב' והשתתפות בסופ"ש הכנה לקראתו.
● עמידה בקשר שוטף עם אגודת הסטודנטים של הקמפוס בו מתקיימת הפעילות.

דרישות התפקיד:

● מוטיבציה לשינוי חברתי והשפעה על קהילת הקמפוס (להט"בית ובכלל)
●אחריות, יוזמה, יצירתיות
● ניסיון בהדרכת ו/או בהנחיית קבוצות ו/או בהנעת וניהול מתנדבים
● יכולת הפקת אירועים - יתרון

גובה המלגה  - 6500 ש"ח

רכז.ת קהילות מקצועיות - רפואה

רוצה להוביל שינוי אמיתי בתחום הלימודים שלך? רוצה להנחות את האנשים שיחד תבנו קהילה שתביא לעולם טוב יותר בתחום המקצועי שלך?

במסגרת התפקיד:

● בניית תכנית עבודה שנתית הכוללת הרצאות אורח ומפגשי תוכן לסטודנטים במקצועות הרפואה.
● קיום פעילות רציפה בנושאים להט"בים בהתאם לאופי הקבוצה ולתכנית העבודה השנתית.
● עמידה בקשר שוטף עם השותפים להפעלת הפרויקט.
● יצירה ושמירה על קשר עם ארגונים מקצועיים ועם אגודות הסטודנטים הרלוונטיות ברחבי הארץ.
● קבלת ליווי וקיום שיחה אישית אחת לשבוע.
● השתתפות בשני סמינרי הכשרה ובשני ימי העשרה ארציים במהלך השנה (הראשון יתקיים בתאריכים 16-17.9).
● יצירת אירוע שיא הפונה לכלל הקהילה המקצועית.
● הדרכה בסמינר ארצי במהלך סוף שבוע בסמסטר ב'.

דרישות התפקיד:

● ניסיון בהנחיית/ הדרכת קבוצות - חובה
● ניסיון בהנעת וניהול מתנדבים / מלגאים - יתרון 
● מוטיבציה לשינוי חברתי והשפעה על הקהילה המקצועית (להט"בית ובכלל)
● אחריות, יוזמה, יצירתיות
● יכולת הפקת אירועים - יתרון

גובה המלגה - 11500 ש"ח

*כלל תפקידי המטה (מסומנים בכוכבית) כוללים:

● השתתפות בשני סמינרי הכשרה לאורך השנה (הראשון יתקיים בתאריכים 19-20.8 והשני בתאריכים 16-17.9). 
● העברה של שלושה סמינרים - לצוות ולכלל המשתתפים באחווה.
● השתתפות בשני ימי העשרה ארציים במהלך השנה.
● ישיבת מטה אחת לשלושה שבועות (12 בשנה).
● ליווי והובלת צוות.
● קבלת ליווי שוטף.
התפקיד נמשך שנה קלנדרית ומתחיל ב- 1.8.2022

**בכפוף לאישור התוכנית

bottom of page